Behandling av personuppgifter

I SVK/Gotland behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – EU 2016/679

GDPR. För mer utförlig information gällande behandling av personuppgifter, gå till www.vorsteh.se

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen.

Uppgifterna kommer att användas för verksamheten inom SVK/Gotland och utskick av information

från SVK/Gotland. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta någon i SVK/Gotlands styrelse.