Ny hemsida på gång!

Som jag skrev i inlägget den 10 mars, så pågår ett jättearbete med SVKs- och lokalavdelningarnas hemsidor! Beräknad lansering av hela hemsideprojektet är satt till den 15 april. Detta innebär att i nuläget lägger jag endast in de saker som är mest relevanta på denna sida, medans vår nya sida kommer att vara fullmatad med information om vad som händer i klubben framöver. Hoppas ni har överseende med detta. Har ni frågor/funderingar kring något, så kontakta någon i styrelsen.

/Sabine

Information från sekreteraren...

Igår lördag hade SVK/Gotland sitt årsmöte på Jernvägskaféet i Dalhem med ett 20-tal medlemmar närvarande. Vi hälsar nya styrelsemedlemmar välkomna och tackar de som avgick för ett gott arbete under sin tid i styrelsen!

Vilka som nu ingår i styrelsen samt vilka olika uppdrag som ligger på vem, hittar du under fliken 'Styrelse & Funktionär'.

Vad händer härnäst?

  • Viltspårprov i Anlag- och Öppenklasss den 5 maj. Lite information finns idag under 'Aktiviteter & Prov 2019', mer information kommer vartefter saker och ting blir klara.
  • Jakthundsutställning på Roma Kungsgård den 11 maj. Mer information finns under 'Utställning'. Inför utställningen kommer det även att anordnas 2 tillfällen med ringträning.
  • Klubben planerar även att arrangera en del träningar under året - vad, när och hur kommer vi att informera våra medlemmar här via hemsidan samt på klubbens Facebooksida!
  • Det pågår för närvarande ett gediget projekt där Svenska Vorstehklubbens huvudsida (www.svk.se)  samt alla lokalavdelningars hemsidor håller på att byta utseende! Projektet innefattar att; alla lokalavdelningar skall ha ett enhetligt utseende, modernare design, minimera lokala avvikelser, enklare att hitta information samt att det skall vara enkelt att administrera. Detta kommer även att innefattas av ett nytt anmälningsförfarande - det skall bli enklare att anmäla sig digitalt, bättre översikt över alla prov och egna anmälningar, enklare administration mm. Ett arbete som kommer ta sin lilla tid, men jag är helt övertygad om att slutresultatet kommer att bli riktigt bra! Beräknad lansering 15 april 2019.

Har du frågor/funderingar, så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen!


/Sabine

Dags för årsmöte!

Hej alla medlemmar!

Lördagen den 9 mars 2019, kl.18.00 är det dags för årsmöte. Klicka här för att läsa inbjudan.

Information från valberedningen!

Kära medlemmar i SVK/Gotland! 

Vi behöver tips och förslag på personer som kan tänka sig att vara funktionärer till styrelseuppdrag. Vill vi ha en lokalavdelning och möjlighet att starta våra hundar på prov här på ön, då behöver vi även engagerade funktionärer! Kanske just Du har ett brinnande intresse? Fundera på det, och hör av dig till någon i valberedningen om du är intresserad, eller känner någon som kan tänka sig att vara behjälplig med te x styrelsearbetet. Om vi turas om och hjälps åt, så det inte bllir så betungande!

Hälsningar

Stefan Hellström, smk i SVK/Gotlands valberedning

Kontaktuppgifter till Stefan, Håkan och Reneé (SVK/Gotlands valberedning) hittar du här

Jubileumsboken

Vill du köpa SVKs Jubileumsbok? Priset för boken är 300 kr. Kontakta Susanne Björklund i SVK/Gotlands styrelse.

 

Styrelsemöte 19 juni 2018

Ordförande Björn Eriksson hälsar alla välkomna. Då ordinarie sekreterare inte är på plats, valdes Ylva Tidvall att föra kvällens protokoll.

På mötet diskuterades de aktiviteter klubben genomfört under maj månad, viltspårprov samt Gotlands Jakthundsutställning (resultat från båda aktiviteterna finns att läsa på hemsidan). 

De aktiviteter klubben har framför sig att arrangera är Ordinarie prov i Eftersöksgrenar den 11 augusti, samt ordinarie Jaktprov den 5 - 7 oktober. Planering är i full gång, en del information finns redan nu ute på hemsidan och uppdateras vartefter.

Till kvällens möte var även Stefan Hellström inbjuden. Stefan välkomnar till grundläggande apporteringskurs måndagen den 25 juni och onsdagen 27 juni, kl.18.00 vid Stefans träningsplan i Dalhem. 50 kr/tillfälle, betalas till BG: 349 - 2147, märk din inbetalning med "Apporteringskurs". Ingen föranmälan! Ta med egen dummie.

Under mötet diskuterades att utse en materialansvarig då mycket av klubbens material finns utspritt hos flera medlemmar. Styrelsen beslutade att ta upp frågan igen vid nästa möte.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 31 juli 2018, kl.19.

Björn tackar mötesdeltagarna och förklarade kvällens möte avslutat.

Årsmöte 10 mars 2018

Här finns protokollet från SVK/Gotlands årsmöte.

Årsmöte 18 mars 2017

Lördagen den 18 mars 2017 kl. 1800 höll Gotlands Vorstehklubb sitt årsmöte på Järnvägskaféet i Dalhem, med 31 närvarande medlemmar.

Stefan Hellström hälsade alla hjärtligt välkomna och inledde med verksamhet som har varit samt kommande. Därefter lämnade Stefan ordet till valda mötesordförande Björn Eriksson och till mötessekreterare valdes Benny Nilsson.

Årsberättelsen, resultat- och balansräkningarna samt revisorernas berättelse, lästes igenom. Samtliga godkändes och lades till handlingarna.

Stefan Hellström omvaldes till ordförande. Mikael Lovén omvaldes och Ylva Tidvall nyval till ledamöter om en tid av två år. Benny Nilsson omvaldes till suppleant och nyval på denna post blev Susanne Björklund, båda om en tid av ett år. Kvar i styrelsen sedan föregående år är ledamöterna Gunnar Pettersson och Håkan Åberg.

Till revisorer valdes Gunilla Lindström och Rolf Lindström (omval), och till revisorsuppleanter valdes Roger Malmqvist och Linus Olsson (omval). Till valberedningen valde årsmötet Ivan de Flon, Reneé Kjerrbom och Kalle Andersson (sammankallande).

Årsmötet avrundades med avtackning, där Stefan Hellström å styrelsens och medlemmarnas vägnar tackade Gunnar Ericson för sin tid i styrelsen. En mer högtidlig avtackning kommer att ske vid senare tillfälle. Björn Eriksson tackades för uppdraget som kvällens mötesordförande.

Efter årsmötet hölls prisutdelning, och följande priser delade ut för 2016:

Kennel Ringmurens vpr för bäste förare vid klubbens ordinarie prov tilldelades Roger Malmqvist med Trullbrutens Nikkie. Kennel Ringmurens vpr för bästa hund på klubbens ordinarie prov och utställning tilldelas Stebas Rune med Gunnar Pettersson som ägare. Tennripan tilldelades Katja Ståhlberg, ägare till Rauköns Lykke.

Efter årsmötet och  prisutdelningen erbjöds medlemmarna en jubileumsmiddag  som en avslutning av klubbens 60 åriga verksamhetsperiod.

 

Roger Malmqvist, Katja Ståhlberg och Gunnar Pettersson