Viltvård

 

 

Gotlands Vorstehklubb har gjort en satsning på åtgärder för att främja tillgången på fasaner och rapphöns runt om på ön. I första hand innebär det att Vorstehklubben står för kostnader av vete för vinterutfodring på marker som vi har, eller kommer att ha, tillgång till för prov och liknande aktiviteter. Ca 40 foderautomater har placerats ut. Samtliga har lånats ut- eller skänkts till markägare och/eller jakträttsinnehavare av Stefan Hellström. Utplaceringen sker samråd med berörda och samtliga automater skall märkas med skylt där det framgår att det är Vorstehklubben på Gotland som vinterutfodrar. Skyltarna betalas av klubben och styrelsen hjälps åt med att fästa dessa i samband med att man fyller på automaterna. Samtliga inblandade är införstådda med att det är mycket viktigt att det aldrig får ta slut i automaterna samt att dessa placeras där fåglarna har skydd. Vete till ovan nämnda ändamål finns att hämta hos Stefan Hellström i Halla.

Nästa steg i viltvårdssatsningen är att organisera fällfångst av kråkor och skator till våren. Detaljer runt detta kommer att utformas efterhand. Tanken är att vi, i mån av tid, engagerar oss i de olika markerna och hjälps åt att fördela ut fällor och att sköta dessa under några veckor. Information kommer att ges till intresserade medlemmar via sms och här på hemsidan.