Anmälan och information gällande prov och utställning

 

Klicka på länkarna nedan för att läsa hur du anmäler till...

 

 

Anmälningsavgifter & betalningsinfo

Eftersöksgrenar                                  240 kr

Särskilt prov i eftersöksgrenar         190 kr

 

Jaktprov delat, samtliga klasser       340 kr

Jaktprov odelat, samtliga klasser     440 kr (för båda dagarna)

Fullbruksprov                                       900 kr

Särskilda jaktprov                                190 kr

 

Viltspårprov anlagsklass                    240 kr

Viltspårprov öppenklass                     340 kr

Rörligt viltspårprov anlagsklass        190 kr

Rörligt viltspårprov öppenklass         340 kr

 

Utställning - valpkl och veterankl     140 kr

Utställning - övriga klasser                 290 kr

 

Efteranmälningar                                     70 kr (utöver ordinarie anmälningsavgift)

 

Alla avgifter är per hund/klass.

Anmälan och anmälningsavgift skall vara registrerade senast sista anmälningsdatum. Observera att betalning = anmälan! Du räknas som anmäld till provet först när betalning inkommit.

På din inbetalning skall följande uppgifter anges:

  • Provdatum
  • Hundens namn och reg.nr
  • Ägarens/förarens namn

Anmälningsavgiften betalas in på SVK Gotlands bankgiro 349 - 2147.

 

Efteranmälningar

I mån av plats kan efteranmälan ske till proven, efter anmälningstidens utgång. Kostnad för efteranmälan är ordinarie anmälningsavgift + 70 kr. Provledaren avgör om plats kan beredas, - kontakta denne innan efteranmälan görs!

 

Återbetalning av anmälningsavgift

Deltagare som stryker sig och sin hund från ett prov, men kan uppvisa veterinärintyg/läkarintyg, återfår anmälningsavgiften. Kontonummer för återbetalning lämnas till avdelningens kassör inom 2 veckor efter provet. Observera att vi drar en administreringsavgift på 50 kr.

 

Gotland - resa

För bokning med rabatterat pris ring Destinationgotlands Gruppbokning tel: 0771-22 33 50 och uppge att ni skall delta på jaktprovet ni anmält er till.

 

 

Gotland - boende

Boende förläggs med fördel till Brukshotellet i Romakloster. www.brukshotellet.org Telefon: 0498 - 508 30, info@brukshotellet.org